Home > NT2 Expert > Kwaliteitsgroep Educatie Taal

Kwaliteitsgroep Educatie Taal

VU-NT2 werkt samen met twee andere universitaire instellingen in de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (KET). De KET bestaat uit het ITTA (UvA), Radboud In'to Languages en VU-NT2.   

KET werkte voorheen onder de naam Kwaliteitsgroep Inburgering. Sinds 2012 ondersteunen wij taalonderwijs aan volwassenen in brede zin. Onze gezamenlijke expertise en ervaring staan borg voor zorgvuldig afgewogen beoordelingen, gedegen advisering en deskundige begeleiding.

KET KIT

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is. De KET/KIT is een combinatie van dit digitale instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET. Lees meer..

 

Contactpersoon KET bij VU-NT2: 
Ivet van der Eerden
ivet.vander.eerden@vu.nl
T  (020) 59 86404

 

logo KET

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl