Home > Over VU-NT2 > Partners
Partners

BVNT2

De 'Beroepsvereniging van Docenten Nederlands als tweede taal' houdt zich bezig met informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering van NT2-docenten. Meer informatie over de beroepsvereniging BVNT2Logo_BVNT2
Ook heeft de vereniging een competentieprofiel opgesteld waarmee het certificaat 'competent NT2-docent' kan worden behaald. U kunt dit certificaat ook behalen bij VU-NT2 door een assessment af te leggen. Op deze pagina vindt u meer informatie en het inschrijfformulier voor het assessment.

Expatcenter

Het Expatcenter is een gezamenlijk initiatief van de steden Amsterdam, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer, en daarnaast de Integratie- en naturalisatiedienst (IND). Het is opgericht om beter tegemoet te kunnen komen aan de Expatcenter logo 2017behoeften van de internationale bedrijven in de Amsterdamse regio. Daar horen ook taalcursussen bij. Via het Expatcenter kunnen wij binnen VU- NT2 Academy ons cursusaanbod beter afstemmen op de behoeften van expats.

Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT)

Logo INTTVU-NT2 werkt binnen NT2 Expert samen met het INTT (UvA) in de ontwikkeling van leermiddelen. Zo zijn beide instellingen gezamenlijk auteur van de methode CODE Plus, uitgegeven door ThiemeMeulenhoff.

NUT

VU-NT2 is lid van de NUT, een samenwerkingsverband van Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en België dat tot doel heeft te komen tot onderlinge uitwisseling van expertise op inhoudelijke en organisatorische themas. Internationaal profileert de NUT zich als lid van CercleS, de federatie van talencentra in het hoger onderwijs in Europa. Leden van de NUT nemen regelmatig deel aan internationale netwerken enLogo_NUTKleur bijeenkomsten die door CercleS worden geïnitieerd op thema's als taalbeleid, onderwijsinnovatie, testing en assessment , inzet van multimedia, etc. Meer informatie over de NUT vindt u hier.

Phasis

Binnen NT2 Expert werkt VU-NT2 samen met Phasis, een adviesbureau voor organisatieverbetering. Samen met Phasis hebben de KET-partners (Radboud in’to Languages, het ITTA van de logo Phasis Universiteit van Amsterdam en VU-NT2) een kwaliteitsinstrument ontwikkeld voor taalaanbieders van NT2 en NT1 cursussen.

UAF : Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

VU-NT2 werkt binnen NT2 Academy intensief samen met het UAF. Daarnaast heeft VU-NT2 voor het UAF een intakeprocedure ontworpen, waarmee taalaanbieders er beter in slagen vluchtelingen een NT2-traject aan te bieden dat het best bij hen past.UAF_logo kleur klein Het UAF was daardoor beter in staat het aantal uitvallers te verlagen, en daardoor de beschikbare middelen effectiever te besteden.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl